Nota legal

ROSA MARIA SEGURA Reserva de drets. Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel.lectual de la informació de ROSA MARIA SEGURA: dissenys, anagrames i imatges contingudes en aquestes pàgines. 
Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà del contingut d’aquest web sense autorització prèvia i per escrit de ROSA MARIA SEGURA. Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquest web s’inclouran en una base de dades que es conservarà a ROSA MARIA SEGURA de manera confidencial i d’acord amb les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, reguladora del Tractament automatitzat de dades de caràcter personal així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria. 
En qualsevol moment poden dirigir-se a nosaltres per consultar, actualitzar, rectificar o cancel lar aquestes dades, comunicant-ho per escrit a floristeria@rosamariasegura.com. Així mateix, les dades facilitades poden ser cedides a altres empreses del grup Rosa Maria Segura per a poder informar dels nostres productes, novetats i / o promocions. Queda totalment prohibit efectuar links al nostre web sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de ROSA MARIA SEGURA. Aquest web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. 

Condicions d’ús. 
ROSA MARIA SEGURA adverteix que els materials i informacions continguts en aquest lloc web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. ROSA MARIA SEGURA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l’ús d’aquesta informació. 
L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest lloc web podrien no reflectir la informació més recent dels serveis oferts per ROSA MARIA SEGURA. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. ROSA MARIA SEGURA no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquest lloc web. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals ROSA MARIA SEGURA no exerceix cap tipus de control. ROSA MARIA SEGURA no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que recomani o aprovi els seus continguts. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés a aquest, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de ROSA MARIA SEGURA i / o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. ROSA MARIA SEGURA no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita. 
L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, ROSA MARIA SEGURA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, ROSA MARIA SEGURA no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.